"Welzijnswetenschapper Hein Zegers over Geluk"

Interview in "De Bond" van 6 jan 2012, 662.500 lezers (CIM 09 - 10). Hopelijk toch het welzijn van een aantal mensen een zetje kunnen geven...