Positieve Psychologie in België

Tot tien jaar geleden kende de psychologische wetenschap een voorkeur voor negatieve emoties en pathologieën. Toen Martin Seligman in 1998 president werd van de invloedrijke American Psychological Association (APA), zette hij de Positieve Psychologie bovenaan op de agenda. Positieve Psychologie is de wetenschap die onderzoekt wat mensen en organisaties doet groeien en openbloeien.

Nu begint Positieve Psychologie langzaam ook tot in België door te sijpelen, met de volgende grote en kleine initiatieven (suggesties welkom!):

- Op 11 december 2009 organiseert de Belgische Federatie van Psychologen / Fédération Belge des Psychologues een themadag over Positieve Psychologie .

- Op 13-16 mei 2010 vindt in Gent de 4th international SDT conference plaats. De Zelfdeterminatietheorie of Self-Determination Theory (SDT) begint zich steeds meer onder de koepel van de Positieve Psychologie te scharen.

- Er wordt al op een paar plekken rond Positieve Psychologie lesgegeven en onderzoek gedaan (zie talloze berichten op deze viertalige blog ).

- Op het internet bestaat er over positieve psychologie ook groepen, zowel op Facebook als op LinkedIn : "Belgische Positieve Psychologie Positive Belge" .

- België wordt al jarenlang vertegenwoordigd in het European Network for Positive Psychology .

5e Europese Conferentie over Positieve Psychologie

Vanaf nu is het mogelijk om zich in te schrijven voor de 5th European Positive Psychology Conference, die om de twee jaar wordt georganiseerd door het European Network for Positive Psychology.

Gastcollege Positieve Psychologie


Gastcollege voor de eerstejaarsstudenten Sociaal Werk aan de K.H.Leuven op 12.11.2009 over Positieve Psychologie door Hein Zegers.

November 2009

31.10-02.11 Almaty (Kazachstan)
12.11 Gastcollege geven: Positieve Psychologie (KHLeuven)
17.11-19.11 Caracas (Venezuela)
24.11-26.11 Tel Aviv (Israel)