December 2009

21.11 Studiedag Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie
04.12 Studiedag Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
09.12 Lanceringsevent "Kleur Je Leven"
10.12 Nederland (Kick-Off-vergadering Werkconferentie Positieve Psychologie)
11.12 Positieve Psychologie-presentatie geven op Beurs 30 jaar Belgische Federatie van Psychologen .
22.12-26.12 Nagoya (Japan)

Positieve Psychologie in België

Tot tien jaar geleden kende de psychologische wetenschap een voorkeur voor negatieve emoties en pathologieën. Toen Martin Seligman in 1998 president werd van de invloedrijke American Psychological Association (APA), zette hij de Positieve Psychologie bovenaan op de agenda. Positieve Psychologie is de wetenschap die onderzoekt wat mensen en organisaties doet groeien en openbloeien.

Nu begint Positieve Psychologie langzaam ook tot in België door te sijpelen, met de volgende grote en kleine initiatieven (suggesties welkom!):

- Op 11 december 2009 organiseert de Belgische Federatie van Psychologen / Fédération Belge des Psychologues een themadag over Positieve Psychologie .

- Op 13-16 mei 2010 vindt in Gent de 4th international SDT conference plaats. De Zelfdeterminatietheorie of Self-Determination Theory (SDT) begint zich steeds meer onder de koepel van de Positieve Psychologie te scharen.

- Er wordt al op een paar plekken rond Positieve Psychologie lesgegeven en onderzoek gedaan (zie talloze berichten op deze viertalige blog ).

- Op het internet bestaat er over positieve psychologie ook groepen, zowel op Facebook als op LinkedIn : "Belgische Positieve Psychologie Positive Belge" .

- België wordt al jarenlang vertegenwoordigd in het European Network for Positive Psychology .

5e Europese Conferentie over Positieve Psychologie

Vanaf nu is het mogelijk om zich in te schrijven voor de 5th European Positive Psychology Conference, die om de twee jaar wordt georganiseerd door het European Network for Positive Psychology.

Gastcollege Positieve Psychologie


Gastcollege voor de eerstejaarsstudenten Sociaal Werk aan de K.H.Leuven op 12.11.2009 over Positieve Psychologie door Hein Zegers.

November 2009

31.10-02.11 Almaty (Kazachstan)
12.11 Gastcollege geven: Positieve Psychologie (KHLeuven)
17.11-19.11 Caracas (Venezuela)
24.11-26.11 Tel Aviv (Israel)

Met Psychiaters rond de tafel over geluk

Rond de tafel met prof.dr. Antoon Vandevelde. Geluk: wat bedoelen de wetenschappers en filosofen ermee? Donderdag 29 oktober 2009 van 20u00 tot 22u00 Organisator: Dienst Postacademische Vorming voor Psychiaters - KULAK

Oktober 2009

Start Academisch jaar:
- Practicum Cliëntgerichte Psychotherapie (KULeuven)
- Practicum Gedragstherapie (KULeuven)
- Practicum Relatie- en Gezinstherapie (KULeuven)
- Ziekteleer (KULeuven)
- Leesgroep Existential Psychotherapy
- Foundations of Positive Psychology (UPenn)

31.10 - 02.11 Almaty (Kazakhstan)

Gelukskunde op school

Biologie, Nederlands, wiskunde, Frans... en sinds kort ook gelukskunde. In het Klein Seminarie in Hoogstraten krijgen de leerlingen een nieuw schoolvak dat hen gelukkig moet maken. Zonder examens.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=SA2F89U6

Augustus 2009

12.08-16.08 Addis Abeba (Ethiopië) met een shuttle flight naar Sanaa (Yemen) op 14.08
21.08-23.08 Philadelphia
25.08-27.08 Atlanta

Onze poster op de 1e wereldconferentie over positieve psychologie


Klikken om te vergroten.

Eerste wereldconferentie over positieve psychologie

Bericht van Martin Seligman, de vader van de positieve psychologie (gepubliceerd met toestemming).

Dear Friends,

I am writing you with a special invitation to an historic event. In the past year, the newly-formed International Positive Psychology Association (IPPA) has gone from zero members to over 4,000 members in 80 countries. With this overwhelming response, IPPA is now planning the First World Congress on Positive Psychology. This Congress will convene the field’s leading researchers and practitioners from around the world in what will be the largest positive psychology gathering ever held. It will take place June 18-21, 2009 in Philadelphia , Pennsylvania , USA .

Phil Zimbardo and I will be presenting a special program on the first evening of the Congress. Ed Diener and Lord Richard Layard will be giving keynotes later in the week. Other invited speakers include Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson, Antonella Delle Fave, David Cooperrider, Carmelo Vázquez, Ruut Veenhoven, Anthony Grant, Yong-Lin Moon, and many others. We will also have international symposia on vital topics in positive psychology, workshops of best practices in the field, and hundreds of posters from researchers, practitioners, and students from every continent.


The only thing missing is you. For more information on the Congress and how you can get registered, please visit www.ippanetwork.org, and click on the “World Congress” tab. I look forward to seeing you in Philadelphia in June.

Respectfully yours,

Martin E.P. Seligman

Juni 2009


11.06-14.06 Nagoya (Japan)
18.06-21.06 Poster presentatie @ First World Congress on Positive Psychology (Philadelphia)
24.06-26.06 Muscat (Oman)
29.06 Emergency training Boeing 747 (Frankfurt)

Mei 2009

Stage bij ISW Limits (research over geluk op het werk) +
08.05-10.05 Seoul
14.05 Gastcollege geven over positieve psychologie (K.H.Leuven)
21.05-24.05 Düsseldorf-Chicago

"Dag van het geluk" in Leuven

Dag van het Geluk 2009

18 april 2009, Faculty Club, Leuven

Een hele dag in het thema van het geluk.
Meer info hier

April 2009

Stage bij ISW Limits (over welzijn) +
04.04-06.04 Tokyo
11.04-13.04 Muscat (Oman)
18.04 Dag van het geluk (Leuven)
27.04 Crew Resource Management Course (Frankfurt)

Maart 2009

Stage bij ISW Limits (over welzijn) +
12.03 E.H.B.O training (in Frankfurt)
13.03-15.03 Houston
21.03-23.03 Chicago

Geluksnummer Psychology Today

Deze maand in "Psychology Today" : een themanummer over geluk en positieve psychologie. Niet zo uitvoerig of invloedrijk als het themanummer van Time Magazine van 7 februari 2005, maar toch een mooie poging.

Februari 2009

Stage bij ISW Limits (over welzijn) +
03.02 Emergency training Airbus 340
07.02-09.02 Chicago
09.02 Antoon Vandevelde: de economie van het geluk
21.02-23.02 Chicago

Kennisdag positieve psychologie in behandeling & preventie

Kennisdag Geestelijke Gezondheidszorg over toepassing van de positieve psychologie in behandeling en preventie.

Amsterdam, 15 Januari.

Georganiseerd door het vermaarde Trimbos Instituut (c/o Marja van der Meulen).

Programma:

09.35

Dagvoorzitter Dr. Armand Höppener, Adviseur GGz van de IGZ
(daarvoor bestuursvoorzitter Altrecht)
Opening en welkom Mentaal Vermogen, een verkenning van de positieve psychologie Dr. Jan Walburg, Trimbos-instituut

09.50 Mentaal vermogen, gezondheid en geluk
Prof. dr. Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam
10.10 De jacht op het geluk. Hoe staat het welbevinden er voor in Nederland?
Prof. dr. Paul Schnabel, Sociaal Cultureel Planbureau
10.30 Positieve psychologie in behandeling
Inleiding tot intermezzo: Drs. Linda Bolier, Trimbos-instituut
Intermezzo: Lauren Smith M.A. (USA), Verbeek Bedrijfstaichi
10.50 Forumdiscussie over de toepassing van positieve psychologie in de GGZ, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid
Discussieleider: Henk J. Smid, directeur ZonMw.
Discussianten: Drs. Diana Monissen, directeur generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Drs. Jos de Beer, GGZ Nederland, Prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht,
Jacqueline Boerefijn, docent biologie Groen van Prinstererlyceum Vlaardingen en ontwikkelaar ‘Lessen in geluk’ en Drs. Hubert van der Kleij, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
12.15 Lunch & Marktplein
Op deze markt kunt u vakliteratuur, presentaties en beschouwingen over mentale gezondheid vinden, maar het thema ook persoonlijk ondergaan door kennis te maken met aanbod van verschillende interventies gericht op het mentaal vermogen.
13.30

Themaprogramma
In de 12 deelsessies leiden experts het thema in, waarna uitwisseling met de toehoorders plaatsvindt over de toepassingsmogelijkheden van de kennis. U kunt kiezen uit:

1. De positieve school. Inleiders: Drs. Huub Braam, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en Jacqueline Boerefijn, docent biologie Groen van Prinstererlyceum Vlaardingen en ontwikkelaar ‘Lessen in geluk’.

2. Vitaal personeel. Inleider: Prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht.

3. Is welbevinden voor de geest wat conditie is voor het lichaam? inleiders: Tom Vermeulen, coördinator Lokaal GezondheidsOverleg Antwerpen Noord en Kim Schutters, projectmedewerker Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.

4. Mentale veerkracht bij lichamelijke ziektes.Inleider: Dr.Ivan Nyklicek, Department Medische Psychologie en Gezondheids-psychologie aan de Universiteit van Tilburg.

5. ‘Helemaal zo gek nog niet..’: Welbevinden bij de behandeling van psychische stoornissen.Inleider: Dr. Marc Cleiren, universitair docent sectie Klinische- en Gezondheids- en Persoonlijkheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden.

6. Positieve psychologie in de justitiële setting. Inleiders: Ellen van den Broek, hoofd behandeling Van der Hoevenkliniek en Marc Groenendijk, manager Stichting Exodus.

7. De gelukkigste kinderen van de wereld. Inleider: Drs. Geraldien Blokland, senior adviseur Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

8. Mentaal vitaal ouder worden. Inleider: Dr. Nardi Steverink, senior onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

9. Zelf aan de slag. Inleider: Drs. Ad Bergsma, psycholoog Erasmus Universiteit, auteur en wetenschapsjournalist (o.a. de Volkskrant).

10. Positieve psychologie in de chronische psychiatrie.
Inleider: Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector/onderzoeker/adviseur op het terrein van de vermaatschappelijking, verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Avans Hogeschool.

11. Een gezonde wijk. Inleiders: Niko Paap, wijk- en programmamanager gemeente Amersfoort en Drs. Daan Vosskuhler, projectleider Stichting Bottom-up Onderzoek en Advies en onderzoeker Jeugd en bewonersparticipatie.

12. Voluit leven. Inleider: Dr. Ernst Bohlmeijer, psycholoog (o.a. Universiteit Twente) en Dr. Gerben Westerhof, psychogerontoloog (Universiteit Twente).


15.00


Pauze

15.30 Plenaire sessie: waar of bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van mentale gezondheid?
De sessie wordt ingeleid door:
Dr. Rifka Weehuizen, econome aan de Universiteit Maastricht.
Mw. Weehuizen schreef recent het proefschrift ‘Mentaal kapitaal’, over het belang van zorgvuldige aandacht voor de psychische gezondheid van mensen.
Prof. dr. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen.
Mw. Dehue schreef een boek over de medicalisering van welbevinden en psychische gezondheid.
16.30 Bespiegeling & Reflectie
16.45 Afsluiting
17.00 Meet & Greet