Artikelenreeks over Positieve Psychologie

Psychologos, het tijdschrift van de Belgische Federatie van Psychologen, publiceert in het recentste nummer (1/2010) verschillende artikels over positieve psychologie. Daaronder ook een eerste deel van een artikelenreeks over positieve psychologie door Hein Zegers. Abstract:

Psychologie heeft zich de voorbije eeuw vooral geconcentreerd op pathologie. Positieve psychologie is daarentegen de psychologie die zich bezighoudt met wat mensen, organisaties en gemeenschappen doet openbloeien. Positieve psychologie onderzoekt dus onderwerpen als geluk, sterktes, positieve emoties en groei. Grondleggers van de positieve psychologie zijn onder andere Martin “Positive Psychology” Seligman, Ed “Subjective Well-Being” Diener en Mihaly “Flow” Csikszentmihalyi, naast vele anderen. Deze stroming kreeg vaste vorm op het einde van de vorige eeuw, en groeide in tien jaar tijd uit tot een wijd onderzoeksgebied met conferenties over heel de wereld, wetenschappelijke tijdschriften, encyclopedieën, universiteitscursussen en talloze boeken.

Naast de geschiedenis van de positieve psychologie behandelen we in dit eerste artikel ook vaak voorkomende kritieken, zoals haar oorspronkelijk erg Amerikaanse inslag, het gevaar van een éénzijdige “verplichting” tot geluk en de noodzaak van kwaliteitsbewaking en respect voor gedegen onderzoek. Tenslotte behandelen we verschillende andere veelbelovende psychologische onderzoeksdomeinen die zich ook steeds meer onder de paraplu van de positieve psychologie beginnen te scharen.