Kennisdag positieve psychologie in behandeling & preventie

Kennisdag Geestelijke Gezondheidszorg over toepassing van de positieve psychologie in behandeling en preventie.

Amsterdam, 15 Januari.

Georganiseerd door het vermaarde Trimbos Instituut (c/o Marja van der Meulen).

Programma:

09.35

Dagvoorzitter Dr. Armand Höppener, Adviseur GGz van de IGZ
(daarvoor bestuursvoorzitter Altrecht)
Opening en welkom Mentaal Vermogen, een verkenning van de positieve psychologie Dr. Jan Walburg, Trimbos-instituut

09.50 Mentaal vermogen, gezondheid en geluk
Prof. dr. Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam
10.10 De jacht op het geluk. Hoe staat het welbevinden er voor in Nederland?
Prof. dr. Paul Schnabel, Sociaal Cultureel Planbureau
10.30 Positieve psychologie in behandeling
Inleiding tot intermezzo: Drs. Linda Bolier, Trimbos-instituut
Intermezzo: Lauren Smith M.A. (USA), Verbeek Bedrijfstaichi
10.50 Forumdiscussie over de toepassing van positieve psychologie in de GGZ, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid
Discussieleider: Henk J. Smid, directeur ZonMw.
Discussianten: Drs. Diana Monissen, directeur generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Drs. Jos de Beer, GGZ Nederland, Prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht,
Jacqueline Boerefijn, docent biologie Groen van Prinstererlyceum Vlaardingen en ontwikkelaar ‘Lessen in geluk’ en Drs. Hubert van der Kleij, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
12.15 Lunch & Marktplein
Op deze markt kunt u vakliteratuur, presentaties en beschouwingen over mentale gezondheid vinden, maar het thema ook persoonlijk ondergaan door kennis te maken met aanbod van verschillende interventies gericht op het mentaal vermogen.
13.30

Themaprogramma
In de 12 deelsessies leiden experts het thema in, waarna uitwisseling met de toehoorders plaatsvindt over de toepassingsmogelijkheden van de kennis. U kunt kiezen uit:

1. De positieve school. Inleiders: Drs. Huub Braam, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en Jacqueline Boerefijn, docent biologie Groen van Prinstererlyceum Vlaardingen en ontwikkelaar ‘Lessen in geluk’.

2. Vitaal personeel. Inleider: Prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht.

3. Is welbevinden voor de geest wat conditie is voor het lichaam? inleiders: Tom Vermeulen, coördinator Lokaal GezondheidsOverleg Antwerpen Noord en Kim Schutters, projectmedewerker Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.

4. Mentale veerkracht bij lichamelijke ziektes.Inleider: Dr.Ivan Nyklicek, Department Medische Psychologie en Gezondheids-psychologie aan de Universiteit van Tilburg.

5. ‘Helemaal zo gek nog niet..’: Welbevinden bij de behandeling van psychische stoornissen.Inleider: Dr. Marc Cleiren, universitair docent sectie Klinische- en Gezondheids- en Persoonlijkheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden.

6. Positieve psychologie in de justitiële setting. Inleiders: Ellen van den Broek, hoofd behandeling Van der Hoevenkliniek en Marc Groenendijk, manager Stichting Exodus.

7. De gelukkigste kinderen van de wereld. Inleider: Drs. Geraldien Blokland, senior adviseur Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

8. Mentaal vitaal ouder worden. Inleider: Dr. Nardi Steverink, senior onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

9. Zelf aan de slag. Inleider: Drs. Ad Bergsma, psycholoog Erasmus Universiteit, auteur en wetenschapsjournalist (o.a. de Volkskrant).

10. Positieve psychologie in de chronische psychiatrie.
Inleider: Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector/onderzoeker/adviseur op het terrein van de vermaatschappelijking, verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Avans Hogeschool.

11. Een gezonde wijk. Inleiders: Niko Paap, wijk- en programmamanager gemeente Amersfoort en Drs. Daan Vosskuhler, projectleider Stichting Bottom-up Onderzoek en Advies en onderzoeker Jeugd en bewonersparticipatie.

12. Voluit leven. Inleider: Dr. Ernst Bohlmeijer, psycholoog (o.a. Universiteit Twente) en Dr. Gerben Westerhof, psychogerontoloog (Universiteit Twente).


15.00


Pauze

15.30 Plenaire sessie: waar of bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van mentale gezondheid?
De sessie wordt ingeleid door:
Dr. Rifka Weehuizen, econome aan de Universiteit Maastricht.
Mw. Weehuizen schreef recent het proefschrift ‘Mentaal kapitaal’, over het belang van zorgvuldige aandacht voor de psychische gezondheid van mensen.
Prof. dr. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen.
Mw. Dehue schreef een boek over de medicalisering van welbevinden en psychische gezondheid.
16.30 Bespiegeling & Reflectie
16.45 Afsluiting
17.00 Meet & Greet