Colleges positieve psychologie

Vandaag kregen de eerstejaarsstudenten van de Sociale Hogeschool KHLeuven een gastcollege over positieve psychologie (door Hein Zegers). Deze primeur werd tot stand gebracht door hun docente psychologie Els Verheyen.

Op 3 november gaf Prof. Ilse Van Diest een college over Positieve Psychologie in het kader van het vak Gezondheidspsychologie dl.2 aan de K.U.Leuven.

Aan de Gentse Universiteit doceert Prof. Maarten Vansteenkiste over de Self-Determination Theory, die zich steeds meer onder de paraplu van de positieve psychologie begint te scharen.

En vanaf volgend academiejaar start de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden met een volledige cursus positieve psychologie.

Intussen zijn er al meer dan 200 universiteiten wereldwijd waar positieve psychologie als apart vak gegeven wordt.